Otrdien, 19. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīts Finanšu ministrijas sagatavots informatīvais ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2018. gadā un ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sekretariāta (AFCOS) darbības stratēģijas un pasākumu plāna 2017.-2019. gadam izpildi. Pagājušajā gadā organizēti vairāki semināri un pieredzes apmaiņa tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem, kā arī turpinātas pretkrāpšanas kustības #Atkrāpies! aktivitātes, aktualizējot dažādus krāpšanas aspektus.

Lai veicinātu savstarpēju izpratni par to, kas tiek uzskatīts par ES fondu izkrāpšanu un kā to nepieļaut un apkarot, notikuši vairāki semināri. Tāpat AFCOS organizēja astoņu Latvijas izmeklēšanas iestāžu pārstāvju vizīti uz Eiropas biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) un pie Beļģijas tiesībaizsardzības iestādēm, lai pārņemtu labo praksi izmeklēšanas metožu pilnveidošanai.

Pērnā gada sākumā Rīgā tika noorganizēts septiņu valstu un Eiropas Komisijas pārstāvju seminārs par izmeklētāju un mediju sadarbību krāpšanas apkarošanai un sabiedrības informētībai. Savukārt pilotprojekta veidā tika noorganizētas mācības ES fondus administrējošām iestādēm ar mērķi skaidrot, kā vislabāk identificēt krāpšanu un sagatavot dokumentāciju iesniegšanai izmeklēšanas iestādēs. Mācības vadīja izmeklēšanas iestādes.

Jāatzīmē, ka AFCOS sadarbībā ar citām iestādēm jau divus gadus ir īstenojis sociāli informatīvās kampaņas #Atkrāpies! pasākumus. Kustības panāktie rezultāti atspoguļojušies arī starptautiskā novērtējumā – 2018. gadā kustība saņēmusi trīs komunikācijas jomas balvas par koncepciju un komunikācijas kampaņu, kurā vairāki desmiti valsts, nevalstisko un komerciālo organizāciju cīnās ar krāpšanu visdažādākajās tās izpausmēs. Kustība ir uzvarējusi pasaules vislielākajā sabiedrisko attiecību jomas konkursā IPRA Golden World Awards 2018 ar valsts sektoru strādājošo aģentūru kategorijā. Gada nogalē konkursā European Excellence Awards, pretkrāpšanas kustība #Atkrāpies! uzvarēja pārmaiņu komunikācijas kategorijā. Savukārt Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 apbalvošanas pasākumā kustību apbalvoja ar izcīnīto 1. vietu sociālo projektu kategorijā.

Arī 2019. gadā, saskaņā ar AFCOS darbības stratēģiju un pasākumu plānu 2017.-2019. gadam turpināsies #Atkrāpies! aktivitātes. Savukārt būtiskākais 2019. gada plānotais pasākums ir jauna likuma izstrāde OLAF izmeklētāju darbības atbalstīšanai Latvijas teritorijā.

Informatīvais ziņojums pieejams MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40470334&mode=mk&date=2019-03-19.