Šogad Eiropas kiberdrošības mēneša ietvaros no 1. līdz 31. oktobrim notiks vairāk kā 350 dažādas aktivitātes 30 Eiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Atzīmējot Kiberdrošības mēnesi, CERT.LV rīko ikgadējo starptautisko kiberdrošības konferenci „Kiberšahs 2018” IT drošības jomas ekspertiem. Oktobrī tiek atzīmēta arī CERT.LV pievienošanās Latvijā aizsāktajai pretkrāpšanas kustībai #Atkrāpies!

9.oktobrī, viesnīcā Raddisson Blu Latvija norisināsies kiberdrošības konference “Kiberšahs 2018”, kuru rīko CERT.LV un ISACA Latvijas nodaļa sadarbībā ar LMT, dots. un Eiropas Savienību (Konference daļēji tiek līdzfinansēta no CEF projekta “Improving Cyber Security Capacities in Latvia” (INEA/CEF/ICT/A2017/1528784)). Šogad konferences galvenā uzmanība tiks pievērsta procesu novērošanai un analīzei, interneta gala lietotāja uzvedības modeļiem tiešsaitē, veiksmīgai risku vadībai un jaunākajām tehnoloģijām un risinājumiem nozarē.

Visiem interesentiem būs iespēja vērot konferences tiešraidi vietnēs straume.lmt.lv, www.cert.lv un facebook.com/certlv/.
Oktobrī CERT.LV oficiāli pievienojas arī Latvijā aizsāktajai pretkrāpšanas kustībai #Atkrāpies! Tās mērķis ir vienoti ar dažādām valsts iestādēm, uzņēmējiem, sabiedriskām organizācijām un sabiedrību virzīties uz “nulles toleranci” pret krāpšanos un negodīgām darbībām t.sk. krāpnieciska rakstura e-pastiem, sociālo inženieriju, viltus mājas lapām un citām nelikumīgām darbībām kibertelpā. Kustībai pievienojušās jau vairāk nekā 45 dažādas valsts pārvaldes iestādes un nevalstiskās organizācijas.

Tāpat visa mēneša garumā CERT.LV speciālisti piedalīsies ar kiberdrošības mēnesi saistītos pasākumos un aktivitātēs, izglītojot gan skolotājus, gan valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus.

Eiropas kiberdrošības mēnesi organizē Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Kampaņas mērķis ir veicināt Eiropas iedzīvotāju vidū nopietnāku attieksmi pret draudiem, kas saistīti ar virtuālo vidi, un izpratni par kiberdrošības jautājumiem, sekmējot informācijas apmaiņu izglītojošu pasākumu veidā.

Informācija par Kiberdrošības mēneša aktivitātēm Eiropā ir pieejama Eiropas Kiberdrošības mēneša tīmekļa vietnē