Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā. Vienkāršāk sakot – tā ir darbavietas vadības vai kompetento iestāžu informēšana par darbavietā novērotajiem pārkāpumiem.

Trauksmes celšanas likums neattiecas uz personīgu nesaskaņu risināšanu (piemēram, strīds ar vadītāju darbā) vai tikai personisku interešu aizsardzību. Trauksmi var un vajag celt, ja savā darba vidē sastopies ar plašākas sabiedrības intereses skarošiem pārkāpumiem.

Vai tu esi trauksmes cēlējs?

 • Pirmkārt, tavā rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu. Otrkārt, šis iespējamais pārkāpums neskar tikai tevi, bet var kaitēt sabiedrības interesēm plašāk. Treškārt, par šo pārkāpumu tu uzzināji, veicot darba pienākumus. Ceturtkārt, tu pats iesniedz ziņojumu savā vārdā (kā fiziska persona).
 • Piemēram, ja tu strādā ražotnē, kas cenšas ietaupīt uz attīrīšanas iekārtām un ar ķīmiskiem piemaisījumiem bagātinātos notekūdeņus nakts aizsegā izlej vietējā upītē, nogalinot zivis un ilgtermiņā saindējot gruntsūdeņus, tu vari būt trauksmes cēlējs.
 • Taču, ja tu kā pilsētas iedzīvotājs vai garāmgājējs novēro uzņēmuma rīcību no malas, tu nekvalificējies trauksmes celšanai. Tas gan nenozīmē, ka par šādiem gadījumiem būtu jāklusē: informē Valsts vides dienestu vai citu atbildīgo valsts iestādi, taču tas nebūs trauksmes celšanas ziņojums un uz to neattieksies Trauksmes celšanas likums.

Vai tu zini, kas ir pārkāpums?

 • Pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, kas kaitē sabiedrības interesēm.
 • Ja darba devējs maksā tev algu aploksnē vai pieņem darbā radiniekus bez atbilstošas kvalifikācijas – tie ir acīmredzamu pārkāpumu piemēri, kas skaidri vairumam sabiedrības. Tomēr var būt arī sarežģītāki gadījumi.

Vai tev ir atbilstoša informācija par pārkāpumu?

 • Trauksmes cēlējam ir svarīgi rīkoties atbildīgi un pārdomāti, sniedzot pamatotu informāciju, faktus, norādot iesaistītās personas, konkrētus notikumus, kas norāda uz iespējamo pārkāpumu.
 • Ja uzņēmums, kurā tu strādā, produkta ražošanā apzināti izmanto bojātu vai nezināmas izcelsmes izejvielu, kas, neraugoties uz apstrādi ražošanas procesā, var izrādīties bīstama patērētāju veselībai, par to ir jāziņo. Taču arguments “viņi noteikti tur dara kaut ko neatļautu, jo priekšnieks izskatās aizdomīgs” nebūs pietiekams.

Ja tavs ziņojums atbilst trauksmes celšanas pazīmēm, vai zini, kur ar to vērsties?

Tev ir pieejami četri trauksmes celšanas mehānismi.

 1. Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu savā darbavietā – tādai jābūt ikvienā publiskās pārvaldes iestādē vai uzņēmumā un privātā sektora organizācijās, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto.
 2. Vērsies valsts pārvaldē, no kompetento institūciju saraksta izvēloties visatbilstošāko.
 3. Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā vai pie nevalstiskajām organizācijām.
 4. Ja objektīvu iemeslu dēļ trauksmi nevari celt darbā vai kompetentajā institūcijā, ja neviens neklausās vai arī nekas ilgstoši nemainās, cel trauksmi, piesaistot medijus. Taču ņem vērā, ka, ceļot trauksmi publiski, jāievēro likuma prasības!

Vairāk informācijas: trauksmescelejs.lv