Ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem iepazīsties ŠEIT.

Ar SKDS veiktā pētījuma rezultātu apkopojumu iepazīsties ŠEIT.

Ar SKDS veiktā pētījuma rezultātu apkopojumu iepazīsties ŠEIT.

Ar SKDS veiktā pētījuma rezultātu apkopojumu iepazīsties ŠEIT.

Vairāk par Valsts policijas attieksmes vērtējuma rezultātiem uzzini ŠEIT.

Vairāk par Konkurences padomes vērtējuma rezultātiem uzzini ŠEIT.

Ar iedzīvotāju aptaujas datiem par trauksmes celšanu iepazīsties ŠEIT.

Valsts ieņēmumu dienesta dati.

Ar SKDS veiktā pētījuma rezultātu apkopojumu iepazīsties ŠEIT.

Ar SKDS veiktā pētījuma rezultātu apkopojumu iepazīsties ŠEIT.

Vairāk par Korupcijas uztveres indeksa rezultātiem uzzini ŠEIT.

Ar “Ernst&Young” īstenoto pētījumu iepazīsties ŠEIT.

Vairāk par pētījuma rezultātiem uzzini ŠEIT.

Ar “Factum” īstenotā pētījuma rezultātiem iepazīsties ŠEIT.

Plašāk par aptauju uzzini ŠEIT.

Viltotu preču tirgotāji un izplatītāji apdraud Eiropas Savienības un katras tās dalībvalsts ekonomiku, grauj uzņēmējdarbību, kavē inovācijas un rada darba vietu zudumus, kā arī veido negodīgu konkurenci. Viltotu preču tirdzniecība rada ēnu ekonomiku – par šīm precēm netiek maksāti nodokļi un nodevas. Valstī radītie nodokļu zaudējumi tiek kompensēti, uzliekot lielākus nodokļus visiem iedzīvotājiem.

Uzzini, kāda ir situācija viltotu preču krāpniecības jomā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā!