• Darba sludinājums (darba devēja paziņojums par brīvajām darba vietām) nedrīkst attiekties tikai uz vīriešiem vai tikai uz sievietēm, izņemot gadījumu, kad piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums (piemēram, sieviešu apakšveļas modele).
  • Darba sludinājumā aizliegts norādīt vecuma ierobežojumus, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar likumu personas noteiktā vecumā nedrīkst veikt attiecīgu darbu.
  • Darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumu, kad tā pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai.
  • Darba sludinājumā jābūt norādītam darba devēja — fiziskās personas — vārdam un uzvārdam vai juridiskās personas nosaukumam (firmai) un reģistrācijas numuram, vai tā personāla atlases uzņēmuma nosaukumam (firmai) un reģistrācijas numuram, kurš darba devēja uzdevumā novērtē pretendentu piemērotību un veic atlasi.
  • Darba intervijas laikā darba devējs nedrīkst izvaicāt par tautību, ģimenes stāvokli un citiem sensitīviem jautājumiem.