Lietošanas noteikumi

  1. #Atkrāpies!  Ziņošanas rīka  (turpmāk tekstā – Ziņošanas rīks) uzturētājs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija (turpmāk – Rīka uzturētājs), kas nodrošina Ziņošanas rīka tehnisko darbību.
  2. Ziņošanas rīks ir platforma, kurā lietotājs var sniegt informāciju par iespējamiem pārkāpumiem (turpmāk – Ziņojums). Ziņošanas rīks automātiski pārsūta Ziņojumu izvēlētajai valsts pārvaldes iestādei Ziņojumā norādītās informācijas apstrādei.
  3. Ar ziņošanas rīku iesniegtie Ziņojumi nav uzskatāmi par Iesniegumu Iesniegumu likuma izpratnē.
  4. Personas dati ziņošanas rīka administrēšanai[1] (1) Finanšu ministrijā tiek uzglabāti 1 nedēļu no Ziņojuma iesniegšanas brīža un administrēti saskaņā ar Finanšu ministrijas personas datu apstrādes noteikumiem. Ziņojuma iesniedzējs piekrīt savu norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Finanšu ministrijas personas datu apstrādes noteikumiem.
  5. Ziņojuma iesniedzējs ir atbildīgs par Ziņojuma saturu un sniegtās informācijas patiesumu.
  6. Ziņojuma iesniedzējam ir pienākums norādīt Ziņojuma iesniedzēja patieso kontaktinformāciju, gadījumos, ja Ziņojuma rīkā tā tiek pieprasīta.
  7. Ziņojums netiks izskatīts, ja tā saturs ir klaji aizskarošs un/vai izaicinošs, teksts nav objektīvi saprotams, saturs ir komercpiedāvājums un/vai pārdošanas reklāma.
  8. Ziņojuma apjoms kopā ar pievienotajiem pielikumiem nepārsniedz 5 MB.
  9. Rīka uzturētājs informē par Ziņošanas rīka darbības un/vai pieejamības traucējumiem, ja tādi ir prognozējami, publicējot paziņojumu www.atkrapies.lv lapas sadaļā Ziņo par pārkāpumiem.

[1] Ziņojumi tiek pārsūtīti ziņojumā norādītajai iestādei un uzglabāti saskaņā ar katras iestādes datu apstrādes politiku.  Ziņojumi Finanšu ministrijā tiek uzglabāti Kvalitātes nodrošināšanas nolūkā.