Kāpēc ziņot?

  • Krāpnieki nereti iztērē Tavu naudu, resursus un iespējas! Nepaliec vienaldzīgs, ja saskaries ar nelikumīgām darbībām!
  • Ziņo par gadījumiem, kurus pamani pat tad, ja tie neskar Tevi pašu. Šādi Tu vari pasargāt kādu citu, kas neiekritīs krāpnieku un viltvāržu lamatās.
  • Atceries! Ja mēs visi rīkosimies atbildīgi un ziņosim par nelikumībām, iespējams, kāds cits reiz pasargās Tevi!
  • Ziņojot, Tu vari mazināt ēnu ekonomiku, krāpšanu, korupciju un citas negodprātīgas darbības dažādās tās izpausmēs. Lai arī netieši, tas ietekmē ne tikai Tevi pašu, bet arī Tavu ģimeni un Tev mīļus cilvēkus!
  • Jomās, kurās ir iesaistītas finansiālas intereses, pastāv dažādas negodprātīgas un koruptīvas darbības, kā arī krāpšanas riski. Vienmēr esi vērīgs un nepieļauj šādus gadījumus!
  • Ziņot nav sarežģīti! Izmanto ziņošanas iespējas mājaslapā atkrapies.lv, lai sasniegtu pretkrāpšanas kustībā iesaistītās iestādes!
  • Atceries, ka atbilstoši Trauksmes celšanas likumam[spēkā no 01.05.2019.] Tev ir tiesības saņemt aizsardzību, ja vairs nevēlies klusēt par darba vidē novērotiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Lai Tevi varētu pasargāt, Tavi personas dati tiks pseidonimizēti un Tavam ziņojuma un tam pievienotajiem materiāliem piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
  • Celt trauksmi ir tiesības ikvienam publiskajā vai privātajā sektorā nodarbinātajam. Pārkāpumam jābūt konstatētam, fiziskai personai veicot darba pienākumus, dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai pēc to pārtraukšanas. Trauksmi var celt gan savā darba vietā (ja tajā ir vairāk nekā 50 nodarbināto), gan ziņojot kompetentajām iestādēm, gan arī, ievērojot likumā noteiktos priekšnosacījumus, publiski. Uzzini vairāk trauksmescelejs.lv [no 01.05.2019.]