Pārbaudi, vai darba devējs par Tevi maksā nodokļus!

Seko līdzi nodokļu aprēķinam e-vidē un izmanto VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļu «Pārskati», lai ikdienā pārbaudītu darba devēja paziņoto informāciju par Tevi.

Lai pārbaudītu, vai darba devējs pilda solījumus un Valsts  ieņēmumu dienestam sniedz informāciju par aprēķinātajiem Tava darba nodokļiem, ieej Elektroniskās deklarēšanās sistēmā. Izvēloties iespēju pieslēgties ar Latvija.lv, Tu varēsi autentificēties ar internetbankas piekļuves kodiem!

 

Kad būsi pieslēdzies EDS, kreisajā izvēlņu joslā atver sadaļu “Pārskati”.

Šajā sadaļā  ir iespējams pārbaudīt informāciju, kuru Jūsu darba devējs ir deklarējis Valsts ieņēmumu dienestam. Tādējādi varēsi pārbaudīt, vai to, ko Tev darba devējs ir solījis, viņš arī pilda.

Sadaļā “Pārskati”, izvēloties “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”, varat iegūt informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kurus ir aprēķinājis Tavs darba devējs. Tur atradīsi arī informāciju par saviem nodarbinātības periodiem, gadā izmaksāto darba algu, slimības pabalstiem un saimniecisko darbību, ja tādu būsi veicis.

 

EDS sistēmā ieskaties arī savā algas nodokļu grāmatiņā, kas atrodas sākumlapā. Tur Tu vari atzīmēt darba vietu jeb tā saucamo galveno ienākumu gūšanas vietu, no kuras ienākumiem tiks piemērots neapliekamais minimums (Tavas algas daļa, kura netiek aplikta ar nodokļiem).