Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sekretariāts (AFCOS) sagatavojis informatīvo ziņojumu par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2020. gadā. Tajā sniegta informācija par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2020. gadā, kā arī par plānotajām aktivitātēm 2021. gadā. Tāpat tajā iekļauta informācija par 2020. gadā konstatētajām neatbilstībām sadalījumā pa fondiem un dati par pārskata periodā saņemtajiem iesniegumiem par iespējamiem pārkāpumiem ES fondu izlietojumā.

“Aizvadītais gads bijis izaicinājumiem pilns, tomēr esam sekmīgi pielāgojušies jaunajiem apstākļiem un stiprinājuši sadarbību starp kompetentajām iestādēm krāpšanas apkarošanai un novēršanai gan Latvijas, gan ES līmenī. Arī turpmāk veiksim nozīmīgo uzraudzības darbu, turpināsim  sadarbību izmeklēšanā un pieredzes apmaiņu, lai arvien efektīvāk spētu nodrošināt mūsu valsts un tās iedzīvotāju interešu aizsardzību,” norāda Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta direktore Nata Lasmane.

2020. gadā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā ES fondu izlietojumā konstatētas 1544 neatbilstības par kopējo summu 9 768 291,98 eiro. Līdz ar to, salīdzinot ar kopējiem attiecināmiem izdevumiem, kopējais 2020. gadā konstatēto neatbilstību summas īpatsvars veido 0,68% (salīdzinājumam 2019. gadā – 1,33%).

2020. gadā efektīvas ES finanšu interešu aizsardzības nodrošināšanai ir izstrādāti AFCOS darbības stratēģija periodam no 2020. gada līdz 2022.gadam, kā arī Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) sniedzamā atbalsta likums. Būtiskākie 2021. gadā plānotie pasākumi saistīti ar OLAF sniedzamā atbalsta likuma ieviešanu praksē un veiksmīgas sadarbības ar Eiropas Prokuratūru (EPPO) veidošanu.

AFCOS funkciju Latvijā pilda Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments.