Kā sagatavot kvalitatīvu ziņojumu par pamanītu pārkāpumu?

 • Ja vēlies ziņot atklāti, norādi pilnīgu un precīzu kontaktinformāciju. Tiesībaizsardzības iestāde ar Tevi sazināsies papildu jautājumu gadījumā.
 • Izklāsti savā rīcībā pieejamo informāciju par pārkāpumu pēc iespējas detalizētāk, norādot informāciju par notikuma laiku, vietu, iesaistītajām personām, kā arī informāciju par iespējamiem lieciniekiem vai objektiem (piemēram, dokumentiem), kas apstiprina notikušo!
 • Iesniegumā norādi:
  • Kas ir pārkāpējs;
  • Kas pierāda to, ka noticis pārkāpums;
  • Kuras likuma normas ir pārkāptas (ja ir grūti noteikt, kuras no likuma normām pārkāptas, iestāde, izvērtējot iesniegumā aprakstīto situāciju, pati tās identificēs, bet tam nepieciešams pietiekami detalizēts situācijas apraksts, kas ļauj izprast iespējamā pārkāpuma būtību);
  • Fakti, kas liecina, ka esat ieinteresēta persona pārkāpuma novēršanā (vai un kādā veidā esat cietis no pārkāpēja darbībām);
  • Kādas darbības līdz šim veiktas (vai un ko darījāt, lai izbeigtu pārkāpumu pirms vēršanās iestādē. Šī informācija iestādei nepieciešama, lai pilnvērtīgāk izprastu situāciju);
  • iesnieguma datumu;
  • informāciju par iesniedzēju (ja neziņo anonīmi).
 • Ja iesniegums satur ierobežotas pieejamības informāciju, nepieciešams norādīt precīzi to informāciju, datus, skaitļus, pielikumus, aprēķinus u.c. informāciju, kuru nepieciešams paturēt slepenībā. Praktiski to visvienkāršāk izdarīt, konkrētos datus izceļot (pasvītrojot vai iekrāsojot) un iesnieguma beigās norādot, ka izceltā informācija ir ierobežotas pieejamības.