Ziņo par pārkāpumiem!

Ziņo par pārkāpumiem! 2017-07-27T15:42:11+00:00

Lai efektīvāk apkarotu krāpšanu, svarīgs arī Tavs atbalsts!

Nepaliec vienaldzīgs, ja saskaries ar nelikumīgām darbībām! Kļūsti par trauksmes cēlēju!

Kas ir trauksmes cēlējs?
Publiskā vai privātā sektorā nodarbinātie, gan valsts dienestā, gan darba tiesiskās attiecībās, kā arī ārpus tradicionālajām darba tiesiskajām attiecībām esošie un citi indivīdi, kas ir tieši saistīti ar trauksmes celšanu.

Ko nozīmē celt trauksmi?
Starptautiski trauksmes celšanu saprot kā informācijas atklāšanu par tādiem iespējamiem tiesību normu un ētikas principu pārkāpumiem institūcijās un valsts, pašvaldību vai privātos uzņēmumos, kas nodara kaitējumu kādai sabiedrības grupai vai sabiedrībai kopumā.

Ko es varu darīt, lai sevi pasargātu?

Ja izlem ziņot, drīksti palikt anonīms! Vienlaikus paturi prātā, ka anonimitāte var būt šķērslis sekmīgai lietas izmeklēšanai:

 1. Kriminālprocesa likums nosaka, ka kriminālprocesa uzsākšanas iemesls nedrīkst būt anonīma informācija vai informācija, kuras iesniedzējs atsakās atklāt informācijas avotu. Tas nenozīmē, ka Tava informācija ir nederīga. Tomēr tas nozīmē, ka iestādei vajadzēs atrast CITUS pierādījumus, lai vispār uzsāktu kriminālprocesu, un dažkārt vienīgais pierādījums būs Tava liecība.
 2. Ja iestāde nespēs savākt pietiekamus pierādījumus bez Tavām anonīmajām liecībām un turpmākas sadarbības, tad vainīgie var palikt bez soda.
 3. Ja iestādei nebūs iespējams ar Tevi savlaicīgi sazināties, lai noskaidrotu notikušā detaļas, kas ir svarīgas nozieguma izmeklēšanai un pierādīšanai, tas var būtiski apdraudēt izmeklēšanu.
 4. Izmeklēšanu var apdraudēt tas, ja esi iesniedzis informāciju vienlaikus vairākām tiesībsargājošām iestādēm un/vai medijiem, bet viņi par to nezina un paralēli mēģina rīkoties, šādi izjaucot viens otra ieceres.

Tādēļ, pat ja Tu ziņo par noziegumu anonīmi, savā vēstījumā informē attiecīgo iestādi, kam vēl esi pastāstījis par notikušo, un noteikti atstāj iespēju ar sevi sazināties!

Vislabāk to realizēt internetā. Latvijas tiesībsargājošās iestādes respektēs Tavu vēlmi saglabāt anonimitāti un nemēģinās noskaidrot Tavu IP adresi.

Cīņā ar korupciju iestāžu kompetences nav strikti norobežotas – maldīgs ir priekšstats, ka KNAB ir Latvijā vienīgā iestāde, kas apkaro korupciju. Dažus korupcijas gadījumus izmeklē KNAB, citus – Drošības policija, vēl citus – Valsts policija, un būs gadījumi, kad izmeklēšana tiks uzticēta atsevišķu iestāžu iekšējiem drošības dienestiem.

Kam ziņot?

Valsts ieņēmumu dienests

Ziņot

Vērsies, ja Tev ir informācija par kontrabandu, nodokļu nemaksāšanu, algām aploksnēs vai VID amatpersonu nelikumīgu darbību.

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju aktivitāti ēnu ekonomikas apkarošanā un pilsoniskās apziņas attīstību, uzlabotu komunikāciju iedzīvotāju un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) starpā, kā arī lai atvieglotu VID darbu negodprātīgu uzņēmēju apzināšanā, ir izstrādāta mobilā aplikācija “Aizdomīgie darījumi“. Ar aplikācijas palīdzību varēsi ērti informēt VID par Tev izsniegtajiem aizdomīgiem darījumu apliecinošiem dokumentiem vai kases aparātu čekiem, nofotografējot darījuma/pirkuma čekus un nosūtot tos uz VID. Visi iesniegtie čeki par aizdomīgiem darījumiem tiks pārbaudīti.

Valsts policija (arī tās sastāvā esošā Ekonomikas policija)

Ziņot

Izmeklē jebkuru noziedzīgu nodarījumu, ja vien tas jau nav kādas speciālās tiesībsargājošās iestādes kompetencē. Un, pat ja noziedzīgs nodarījums ir, piemēram, KNAB vai Militārās policijas kompetencē, ģenerālprokurors tomēr var to uzdot izmeklēt policijai.

Tieši Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde patlaban izmeklē korupcijas gadījumus privātajā sektorā – piemēram, komerciālo uzpirkšanu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Ziņot

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kuri saistīti ar politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju.

Tātad, visticamāk, tieši KNAB izmeklēs lietas par šādiem Krimināllikuma pantu pārkāpumiem:

 • Dienesta pilnvaru pārsniegšana
 • Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
 • Valsts amatpersonas bezdarbība
 • Kukuļņemšana
 • Kukuļa piesavināšanās
 • Starpniecība kukuļošanā
 • Kukuļdošana
 • Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana
 • Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos
 • Tirgošanās ar ietekmi
 • Prettiesiska labumu piedāvāšana, došana, pieprasīšana un pieņemšana
 • Dienesta viltojums
 • Nepatiess dienesta ziņojums
 • Neizpaužamu ziņu izpaušana
 • Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas

Drošības policija

Ziņot

DP pilnvarotas amatpersonas izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kas izdarīti valsts drošības jomā vai valsts drošības iestādēs, kā arī citus noziedzīgus nodarījumus savas kompetences ietvaros un gadījumos, kad izmeklēšanu uzdevis veikt ģenerālprokurors.

Tātad, ja korupcija ir saistīta ar nacionālo drošību vai ir notikusi valsts drošības jomā, to, visticamāk, izmeklēs Drošības policija. Ģenerālprokurors var arī nosūtīt DP izmeklēšanai jebkuru citu korupcijas lietu, ja viņam šķiet, ka tieši DP to izmeklēs viskvalitatīvāk (piemēram, par noziegumiem pašā KNAB).

Finanšu policija

Ziņot

FP pilnvarotas amatpersonas izmeklē noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu un darbinieku rīcībā.

Tātad, ja koruptīvu noziegumu varētu būt veikusi Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona, visticamāk, šo lietu izmeklēs Finanšu policija.

Valsts robežsardzes iekšējās drošības dienests

Ziņot

Izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai vai nelikumīgu uzturēšanos valstī, kā arī robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītus noziedzīgus nodarījumus.

Tātad, šī ir pirmā vieta, kur vērsties gadījumā, ja saskaries ar korupciju robežsardzē.

Muitas iekšējās drošības dienests

Ziņot

Izmeklē noziedzīgus nodarījumus muitas lietu jomā, tātad, ir tiesīgs izmeklēt arī korupcijas gadījumus.

Militārā policija

Ziņot

Izmeklē militārajā dienestā un militārajās vienībās vai to dislokācijas vietās izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kā arī noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši karavīri, zemessargi, militārajās vienībās strādājošas civilpersonas saistībā ar savu dienesta pienākumu izpildi.

Pārtikas un veterinārais dienests

Ziņot

Ziņo par iespējamiem pārkāpumiem pārtikas jomā un dzīvnieku aizsardzībā!

Izvēlies vienu no informēšanas veidiem:

 • Atstāj informāciju PVD uzticības tālruņa 67027402 automātiskajā atbildētājā
 • Informē dienestu, rakstot e-pastu
 • Zvani uz jebkuru PVD pārvaldi

Par, iespējams, negodprātīgu PVD darbinieka rīcību, informē, izmantojot elektronisko formu PVD mājaslapā

Tava sniegtā informācija palīdz PVD darbā! Ik gadu dienests uz uzticības tālruni vien saņem pusotru tūkstoti sūdzību. Tās visas (arī anonīmās) tiek reģistrētas un pārbaudītas.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

Ziņot

OLAF galvenās funkcijas ir

 • aizsargāt ES finansiālās intereses, izmeklējot krāpniecības, korupcijas un visu citu nelikumīgu darbību gadījumus;
 • atklāt un izmeklēt nopietnus ES iestāžu un struktūru darbinieku amatpārkāpumus, kam var sekot disciplinārlieta vai krimināllieta;
 • palīdzēt Eiropas Komisijai izstrādāt un īstenot krāpšanas novēršanas un atklāšanas politiku.

Sniedz informāciju, ja Tev ir aizdomas vai konstatē krāpšanu ES fondu līdzekļu administrēšanas vai projektu īstenošanas procesā. Ar OLAF var sazināties jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām.

Sabiedrība par atklātību “Delna”

Ziņot

Esi korupcijas upuris vai liecinieks korupcijai?

Delna jau daudzus gadus strādā ar trauksmes cēlējiem un to aizsardzību, un ir saņēmusi un turpina saņemt vairākus desmitus ziņojumu gadā. Delna uzklausa trauksmes cēlēju stāstus, rūpīgi analizē saņemto informāciju un sniedz atbalstu, ievērojot konfidencialitātes principu.

Tiek nodrošinātas konsultācijas, gadījumu publicitāte un lietas tālāka virzīšana saviem spēkiem vai piesaistot neatkarīgus juristus. Delna neatklāj trauksmes cēlēju identitāti.

Avots: Sabiedrība par atklātību “Delna”, www.celtrauksmi.lv, www.delna.lv